Kapitalizm Nedir? Kapitalizm Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Kapitalizm Nedir?

Kapitalizm, üretim araçlarının sermaye sahiplerine ait olması ve üretici güçlerin mülkiyet aracılığıyla kontrol edilmesi olarak tanımlanabilir. Günümüzde, kapitalizm ekonomik faaliyetlerin kâr elde etme arzusu duygusuyla oluşturulan bir sistem olarak tanımlanır.

Kapitalizm Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Kapitalizm, 16. yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkmıştır. İki büyük kurucu tarafından desteklenen kapitalizm, üretim araçlarının özel mülkiyetinin köleci toplumdan kapitalistlere transferi ve piyasa mekanizmasına dayalı üretimin ortaya çıkmasıyla başlamıştır.

Kapitalizmin Ortaya Çıkışında Rol Alan Faktörler

    • Mülkiyetin özel mülkiyet olarak yeniden düzenlenmesi

 

    • Üretimin ücretlerin odak noktasına yerleşmesi

 

    • Kapitalist rekabetçi ortama dayalı sözleşme şeklinde üretim sisteminin gelişmesi

 

    • Tüketim mallarının merkezi bir piyasada ticareti.
Kapitalizm Nedir? Kapitalizm Nasıl Ortaya Çıkmıştır?
Kapitalizm Nedir? Kapitalizm Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Kapitalizm, 20. yüzyılda ekonomik büyümeyi, dağınık sistemden kurumsallaşmış bir sisteme geçmesini ve küresel pazarların ortaya çıkılışını etkilemiştir. Bugün, hakim olan ekonomik sistem olarak, kapitalizmin ekonomiye getirmiş olduğu önemli etkileri söylemek mümkündür.

Kapitalizm, geçmişten günümüze kadar etkisini sürdüren bir sistemdir. Kapitalizm sermaye topluma yönelik bir ekonomik sistem olarak tanımlanır. Çoğu zaman bu sistem sermaye bazlı piyasa ekonomisi ve varlıklara yatırım gibi unsurları içerir.

Kapitalizm, devlet merkezli ekonomilerin aksine, daha çok özelleştirmeyle ilgili bir ekonomi modelidir. Girişimcilerin, üreticilerin, işçilerin ve özel şirketlerin harcanan ve kazanılan para ile kendilerine özgü ticaret süreçlerinin doğasıyla, günlük ekonominin temel unsurlarını oluşturmaktadır.

Kapitalizm sisteminin başlangıcı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, 16. yüzyılda Hollanda ve İngiltere’de başlayan sanayi devriminin popülerliğinin küresel pazarın inşasına yönelik olduğu kabul edilmektedir. Sanayi devriminin popülerliğinin arttığı günümüzde, kapitalizm sermaye sahiplerinin varlığının sürdürülmesine olanak sağlaması ve kaynak verimliliğinin arttırması nedeniyle, diğer ticari sistemlerden daha çok tercih edilmektedir.

Kapitalizm dünyada çok sayıda sosyal, ekonomik ve politik değişimi beraberinde getirmiştir. Çoğu zaman, kâr arayışının aracılığıyla, sosyal gelişim de hızlandırılmıştır.

Kapitalizm girişimciliği geliştirmek için ekonomik sistemi teşvik eder. Aynı zamanda, insan açısından daha azı ekonomik sömürüye yatkındır. Yükselen faizler ve düşük karların sebep olacağı sömürünün ikincil etkisi, özgürce ve düzenli ticaret yoluyla engellenir.

Kısacası, kapitalizm, ekonomik açıdan girişimcilik desteği sağlayarak, üretimin ve verimliliğin artmasını sağlayan; insan gelişimini teşvik eden ve kârı arayışının aracılığıyla ticari sistemlerin çevrimini ortaya çıkarmak için ortaya çıkmış bir sistemdir.

Yorum yapın