OHAL Nedir? OHAL İlan Edilince Ne Olur? OHAL Hangi Durumlarda İlan Edilir?

OHAL Nedir?

OHAL, Türk Anayasası’nda yer alan “Olağanüstü Hal” terimidir. OHAL, ülkedeki bütün siyasi ve ekonomik sistemi kapsayan, geçici bir durumdur.

OHAL Nedir? OHAL İlan Edilince Ne Olur? OHAL Hangi Durumlarda İlan Edilir?
OHAL Nedir? OHAL İlan Edilince Ne Olur? OHAL Hangi Durumlarda İlan Edilir?

OHAL İlan Edilince Ne Olur?

OHAL ilan edildiğinde, çeşitli siyasi ve ekonomik önlemler alınarak, ülkeyi tehlikeye girmeden kriz durumlarının yönetilmesi amaçlanır. Bu önlemler arasında;

  • Kamu düzeni ve güvenliği sağlanması

 

  • Toplumsal dengelerin korunması

 

  • Emeğin korunması ve çalışma düzeninin sağlanması

 

  • Adaletin güvence altına alınması

 

  • Demokrasinin devamının sağlanması

 

  • İç ve dış istikrarın korunması

 

  • Kişi ve toplum haklarının korunması

 

Sayılan bu önlemler, OHAL’in ilan edildiğini müddet içerisinde uygulanacaktır.

OHAL Hangi Durumlarda İlan Edilir?

OHAL, anayasa ya da anayasaya aykırı faaliyetler, savaş, çatışma, terör tehditleri, ekonomik kriz gibi durumlarda ilan edilebilir. Ayrıca ülkenin ekonomik ve siyasi istikrarının sağlanması amacıyla da OHAL ilan edebilir.
OHAL Nedir? OHAL (Olağanüstü Hal) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 121. Maddesi tarafından düzenlenmiş olan bir olağanüstü hukuk durumudur. OHAL ülkede meydana gelen ani bir olağanüstü durumun önlenmesi ve ülkenin durumu kontrol altına alınarak normalleşmesini sağlamak için devlet tarafından uygulanmaktadır.

OHAL İlan Edilince Ne Olur? OHAL’in ilanı ile mevzu ile ilgili yönetimler, özellikle siyasi alanda ülkenin düzeninin kontrol altına alınması, düzenlenen yasaların hayata geçirilmesi, kişi haklarının ve özgürlüklerinin kısıtlanması, hukuk ve adaletin korunması beklenmektedir. OHAL sayesinde, meydana gelen olağanüstü durumlarda, ülkede güvenlik, özgürlük ve kamu hizmetlerinin kaliteli bir seviyede sağlanmasının güvencesi sağlanmış olacaktır.

OHAL Hangi Durumlarda İlan Edilir? Halkın özgürlük, güvenlik ve kamu hizmetlerindeki huzursuzluğun ortaya çıkması, yurttaşların refahının, kamu hizmetlerinin, diğer kişilerin haklarının ve güvenliğinin tehlike altına girmesi, suç ve terörizmin ortaya çıkması, ekonominin büyük oranda bozulması gibi durumlarda OHAL ilan edilebilir.

Yorum yapın