SGK İş Yeri Tescil Kaydı Nasıl Yapılır?

SGK İş Yeri Tescil Kaydı Nasıl Yapılır?

İş yerlerinin SGK kayıtlarının yapılması gereklidir. SGK’ya kayıt olan iş yerlerinin, işvereni sosyal güvenlik kurumunca korunması önemlidir. İşverenin, işyerini kurma ve işçi alma süreçlerinde gider ödemesi, SGK tarafından sağlanan sosyal güvenlik hak ve çıkarlarının korunması da çok önemlidir. İşverenler aşağıdaki adımları izleyerek iş yerlerini SGK’ya kaydettirebilirler:

1. SGK Giriş Formu Doldurulması

İşveren, SGK  Giriş Formu’nu doldurarak işyerinin kaydının yapılmasını talep etmelidir. Bu formda, işyerinin ismi, adresi, faaliyet kodları, işçi sayısı ve ödemelerin yapılacağı bilgileri bulunmaktadır.

2. Sosyal Güvenlik Şube Müdürlüğüne Başvuru

İşverenler, formun doldurmalarından sonra Sosyal Güvenlik Şube Müdürlüğüne başvurmalıdır. Başvuruda bulunulan konu ile ilgili gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde eklenmesi gereklidir.

3. Tescil İçin Gerekli Belgelerin Sağlanması

    • R.T.Ü. Merkezi Kayıt Numarasına sahip olanlar için: Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Belgesi ve Ticaret Sicil Kaydı.

 

    • T.C. Kimlik Numarasına sahip olanlar için: Nüfus Cüzdanı.
SGK İş Yeri Tescil Kaydı Nasıl Yapılır?
SGK İş Yeri Tescil Kaydı Nasıl Yapılır?

4. SGK İş Yeri ile İlişkiliBelgelerin Hazırlanması

İşverenin, SGK işyeri ile ilgili işlemleri hızlandırmak için gerekli olan tüm belgeleri hazırlaması gerekmektedir. İş yeri ile ilgili her belgeyi içeren belge takımı SGK tarafından onaylanmalıdır.

5. SGK İş Yerinin Kaydının Yapılması

SGK İş yeri tescil kaydının başarı ile tamamlanması için, İşverenin Konjenerel Giriş Formu ile birlikte gerekli haklı belgeleri SGK’ya sunması gereklidir. SGK tarafından onaylanan belgelerin kontrolünün ardından SGK işyerinin kaydının yapılması gerçekleştirilir.

İşverenler, SGK İş yeri tescil kaydının gereklilikleri ile ilgili tüm prosedürün gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgileri ve belgeleri detaylı bir şekilde inceleyerek uygulamalarıdır.

SGK İş Yeri Tescil Kaydı, işverenlerin sosyal güvenlik primlerini ödemek için yapmaları gereken resmi süreç ve işlemleri kapsamaktadır. SGK tarafından çalışanlar için sağlanan güvence hizmetlerine katılmak ve bunun avantajlarından yararlanmak için tescil kaydına ihtiyaç duyulmaktadır. İşyeri tescil kaydı, aşağıdaki adımları izleyerek yapılabilir.

1. İşvereni, SSK Dairelerine başvurarak kaydetmelidir. İşveren aynı zamanda Sosyal Güvenlik İşletme Numarası (SGİN) kaydı da yapmalıdır.

2. İşveren, çalışanlarının tam adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, baba adı ve ülke vatandaşlık bilgileri gibi bilgileri sağlanacak olan “Personel SGK Müracaat Formu” ile birlikte SSK Dairelerine posta yoluyla göndermelidir.

3. Gönderilen formun içeriğinin onaylanması sonrasında, işverene, SGK numarası verilir.

4. Gönderilen formun doldurulmasının ardından, SGK Daireleri, şirketin kayıtlarını gözden geçirir ve SGK Numarası’nı onaylar.

5. İşveren, söz konusu bilgilerin SGK Numarasına erişebilmek için artık SGK Başvuru Sayfası vasıtasıyla ortaya çıkacak olan kimlik bilgileri ile onaylanmış SGK Numarasını SGK İşyeri Tescil Sayfasına girerek kayededebilir.

Her yeni açılan işyeri için, SGK İş Yeri Tescil Kaydının yapılması zorunludur. Gerekli bilgilerin sağlanarak bu kaydın yapılması, çalışanların güvence haklarının adil şekilde sağlanmasını ve işverenlerin sosyal güvenlik primi ödemelerinin takip edilmesini kolaylaştırmaktadır.

Yorum yapın