Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal Atatürk

1881 yılında Selanik’te doğmuştur. Mareşal ve siyaset adamıdır. Türkiye cumhuriyeti kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır. 1923-1938 yılları arasında 4 kez arka arkaya cumhurbaşkanı seçilmiştir. 10 Kasım 1938’de hayatını kaybetmiştir. Trablusgarp Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı gibi savalarda yer almıştır. Çok sayıda cumhuriyetle alakalı devrimler ve reformlar gerçekleştirerek laik ve modern bir devlet kurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, İcra Vekilleri Heyet Resi, Türk Ordusu Başkumandanlığı, Türkiye Büyük Milleti Meclisi Milletvekilliği ve Reisliği, cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı, Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Umumî Reisi olarak görev yaptı. Heyet-i Temsiliye Reisi, Fahri Yaver-i Hazret-i Şehriyâri, 9. Ordu Kıtaatı Müfettişi, Yıldırım Ordular Grubu Kumandanı, 7. Ordu ve 2. Ordu Kumandanlığı yapmıştır.

İlk Yılları ve Eğitimi

1881 yılında Ali Rıza Bey ve Zübeyde Hanım’ın oğlu olarak doğdu. Mahalle Mektebi ve Şemsi Efendi İlkokulu’nda okudu. Ortaokulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi ile Selanik Askeri Rüştiyesi; lise öğrenimini; Selanik Askeri İdadisi’nde bugünkü üniversite eğitiminin karşılığını ise Harp Okulu ve Harp Akademisi’nde tamamladı.

Askeri Hayatı

Askeri Stajını; süvari, piyade ve topçu sıfatlarında 5. Ordu’da yaptı. 13 Ekim 1907’de 3. Ordu’ya kurmay olarak atandı. 22 Haziran 1908’de ise Rumeli Doğu Bölgesi Demiryolları Müfettişi görevine atandı. 13 Ocak 1909’da ise 3. Ordu’ya bağlı olan Selanik Redif Fırkasının Kurmay Başkanı oldu. Sırasıyla 3. Ordu Kurmaylığı’na 3. Ordu Subay Talimgâhı Komutanlığı’na ve 5. Kolordu Kurmaylığı, 38. Piyade Alayı Komutanlığı gibi görevlerde bulundu. 27 Kasım 1911 Binbaşı,1 Mart 1914’te Yarbay, 1 Haziran 1915’te Albay, 1 Nisan 1916’da Tümgeneral, 5 ağustos 1921’de Başkomutan, 19 Eylül 1921’de Mareşal unvanları almıştır.

Siyasi Hayatı

24 Nisan 1920-13 Ağustos 1923 tarihleri arasında TBMM başkanlığı yaptı.  Oybirliği ile cumhurbaşkanı oldu. 1927,1 931, 1935 yıllarında da tekrar cumhurbaşkanlığı görevlerini aldı. Bu görevleri esnasında 1 Kasım 1922 tarihinde Saltanı kaldırdı. 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’ni ilan etti. Daha sonra 3 Mart 1924 tarihinde halifeliği kaldırdı.  17 Şubat 1926 Medeni Kanunun Kabulü, 30 Kasım 1925 Tekke ve Zaviyelerin kapatılması, tarikatların kaldırılması, Laikliğin Kabulü, Harf Devrimi, Kadınlara siyasi hakların tanınmasını sağladı. 25 Kasım 1925’de Şapka ve kıyafet kanunu çıkardı. Soyadı yasasının kabulü, Eğitim ve Öğretim devrimi, Takvim ve saat ölçülerinde değişiklik, Dil devrimi gibi devrim niteliğinde pek çok inkılâplar yaptı. 10 Kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe Sarayı’nda hayatını kaybetti.