İş Kuran Engellilere Hibe İçin Gerekli Şartlar Nelerdir? (2023)

Engellilerin iş sahibi olmaları ve kendi işlerini kurmaları, toplumda ekonomik ve sosyal açıdan daha güçlü bir konuma sahip olmalarını sağlar. Bu nedenle, engellilere iş kurmaları için hibe desteği sağlanması, onların girişimci ruhlarını harekete geçirerek kendi hayatlarını kontrol etmelerini ve toplumda aktif bir rol almalarını sağlar.

Hibe, devletin ya da diğer kurumların belirli bir projeyi desteklemek için para veya diğer kaynakları ücretsiz olarak sağladığı bir destek türüdür. Engellilerin iş kurmaları için hibe desteği, onların işletme masraflarını karşılamalarına ve işletmelerini büyütmelerine yardımcı olur. Ancak, bu hibe desteğinden yararlanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İş kurmak isteyen engellilerin hibe alabilmeleri için öncelikle engelli olduklarını kanıtlamaları gerekmektedir. Bunun için, engellilerin özürlü kimlik kartına sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, hibe başvurusunda bulunacak olan engellilerin iş kurmak için gerekli olan iş planı, mali tablolar ve diğer belgeleri hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgeler, iş kurma projelerinin detaylı bir şekilde ele alınmasına yardımcı olacak ve hibe alabilmek için gerekli olan kriterleri yerine getirmelerine yardımcı olacaktır.

İş kurmak isteyen engellilerin hibe alabilmeleri için belirli bir iş planı hazırlamaları gerekmektedir. Bu iş planı, işletmenin ne tür bir faaliyet göstereceğini, hangi müşteri segmentlerine hizmet vereceğini, ürün veya hizmetlerin nasıl sunulacağını, işletmenin karlılığını ve büyüme potansiyelini açıklayan detaylı bir plan olmalıdır. Ayrıca, iş planı, işletmenin finansmanı, yönetimi ve pazarlama stratejileri hakkında da bilgi içermelidir.

İşletme masraflarının hesaplanması, hibe başvurusunda bulunan engelliler için son derece önemlidir. İşletme masrafları, işletmenin açılış sürecinde ve işletmenin büyümesi için gerekli olan maliyetleri kapsar. İşletme masrafları, işletme sahibinin gelirini ve giderlerini hesaplamasına yardımcı olacak detaylı bir mali tablo ile belgelenmelidir.

Engellilerin iş kurmak için hibe alabilmeleri için başka bir önemli şart da, işletmelerinin yasal olarak kayıt altına alınmış olmasıdır. İşletmenin yasal olarak kaydedilmesi, işletmenin yasal mevzuata uygun olarak faaliyet göstermesini sağlar. Bu nedenle, hibe başvurusunda bulunan engellilerin işletmelerini yasal olarak kaydetmeleri gerekmektedir.

Engellilerin iş kurmaları için hibe alabilmeleri için diğer bir önemli şart da, işletmenin çevreye olan etkisinin göz önünde bulundurulmasıdır. İşletmenin çevresel etkileri, çevre dostu uygulamaların kullanımı, enerji tasarrufu ve atık yönetimi gibi konuları kapsar. Bu nedenle, işletmenin çevreye olan etkilerinin minimize edilmesi için çevre dostu uygulamaların kullanılması ve atık yönetimi konusunda planların yapılması gerekmektedir.

Engellilerin iş kurmaları için hibe alabilmeleri için son şart ise, işletmelerinin topluma faydalı olmasıdır. İşletmenin topluma faydalı olması, işletmenin toplumun ihtiyaçlarını karşılamasını ve işletmenin faaliyetlerinin topluma pozitif bir katkı sağlamasını kapsar. Bu nedenle, işletmenin topluma faydalı olacak bir amacı olması gerekmektedir.

Engellilerin iş kurmaları için hibe alabilmeleri için gerekli olan şartlar özetle şunlardır:

  • Engelli olduklarını kanıtlamaları gerekmektedir.
  • İş planı, mali tablolar ve diğer belgelerin hazırlanması gerekmektedir.
  • İş planı detaylı bir şekilde hazırlanmalıdır.
  • İşletme masrafları hesaplanmalı ve detaylı bir mali tablo ile belgelenmelidir.
  • İşletme yasal olarak kaydedilmelidir.
  • İşletmenin çevreye olan etkisi minimize edilmelidir.
  • İşletmenin topluma faydalı olması gerekmektedir.

Sonuç olarak, engellilerin iş kurmaları için hibe desteği sağlanması, onların kendi hayatlarını kontrol etmelerini ve toplumda aktif bir rol almalarını sağlar. Ancak, hibe alabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Engellilerin iş kurmaları için hibe alabilmeleri için gerekli olan şartları yerine getirmeleri, işletmelerini başarılı bir şekilde kurmalarını ve toplumda faydalı bir rol oynamalarını sağlayacaktır.

TC İş Kurumu tarafından her yıl verilmekte olan hibeler, özellikle engellilere bedensel sakatlıklarının engellemeyeceği güzel bir iş entegrasyonunun hızlandırılmasına yardımcı olmak için oluşturulmuştur. Bu çerçevede engellilere hibe başvurusu yapmayı düşünenlerin görmesi gereken bazı gereksinimler bulunmaktadır.

Öncelikle, İş Kurumu’nun engellilere hibe dağıtımı yapabilmesi için başvuru yapacak kişinin engelli olması gerekir. Kişinin engelli kimliğinin var olması, İş Kurumu tarafından belirlenmiş olan mahallî sağlık kurumunda tanzim edilen raporu ile tespit edilir.

Ayrıca, hibe başvurusu yapan engelli kişinin en az 15 yaşında olması gerekmektedir. Başvuru yapmak isteyen engellilerin çalışmaya giriş, tam zamanlı çalışma ve mali tasarruf becerilerini de geliştirmeleri koşulu ile başvurmak gerekmektedir.

Bu gibi şartlar ile İş Kurumu Engellilere ödenekli hibe desteği sağlamaktadır. Hiçbir şekilde sınırlama olmaksızın engellilere başvuru yapması için gerekli sayıda ortamının sağlanması, her türlü sosyal ve ekonomik koruma ve desteği sunmak için en yüksek çaba harcanmaktadır.

İş Kurumu tarafından engellilere hibe desteği alan her kişi, prensip olarak başvuru ve kabul koşullarına uyum sağlamalıdır. Aynı şekilde taraflar tarafından anlaşılmış belirli bir sözleşmeyi imzalamak da çok büyük önem arz etmektedir.

Bu gibi faaliyetleri gerçekleştirmek ve engellilere en iyi hizmeti sunmak için İş Kurumu çocuk gelişim, ticaret ve helal işlemleri konusunda teknik danışmanlık ekibi ile sürekli destek sağlamakta ve hibelerin güncel durumunu sürekli olarak denetlemektedir.

Son olarak, İş Kurumu Engellilere Hibe için gerekli şartlar, başvuru yapacak kişinin engelli kimliğinin mevcut olması; en az 15 yaşında olması; çalışmaya giriş, tam zamanlı çalışma ve mali tasarruf becerilerini geliştirmesi ve İş Kurumu tarafından belirlenmiş koşullara uyma durumudur. Kemikleri ve kalpleri ile insanların engelli olmasını kabul etmek ve destekleyerek ülke çapında büyük adımlar attığımızın kanıtıdır.

Yorum yapın