Enflasyon Nedir ve Nasıl Oluşur ?

Enflasyon Nedir?

Enflasyon, para değerlerinde sürekli artışı ve değer kayıplarını ifade eder. İşlem gören ürünlerin, mal ve hizmetlerin birim fiyatındaki artış oranıdır. Enflasyon, içinde yaşadığımız toplum ve ekonomi açısından önem arz eden bir kavramdır.

Enflasyon Nedir ve Nasıl Oluşur ?
Enflasyon Nedir ve Nasıl Oluşur ?

Enflasyon Nasıl Oluşur?

 

    • Fiyatlardaki Değişiklikler: Fiyatların artması alım gücünü azaltır ve toplumda tüketimleri azaltır. Bu durumda ekonomik göstergelerin kötülemiş olması enflasyonu arttırır.
    • Para Politikası: Merkez bankalarının para biriminin değerinin korunmasını sağlamak için faize dayalı para politikaları uygulamaları nedeniyle de enflasyon yükselir.
    • Kamu Harcamaları ve Vergilendirme: Devletler, ekonomilerini desteklemek ve kamu harcamalarını finanse etmek için her yıl çeşitli vergi artışlarına gider. Bu artışlar, ürün ve hizmetlerin fiyatlarını arttırarak ekonomide enflasyonu oluşturur.
    • Kredi Sağlama: Kredi sağlama, para arzının artmasına ve borç faizlerindeki artışa neden olur. Böylece toplumda para arzı arttıkça, para biriminin değeri düşer ve tüketicilerin alım gücü azalır, enflasyon oranı yükselir.
    • Değersizleşme ve Sanayileşme: Bu durum özellikle endüstriyel ülkeler tarafından daha sık karşılaşılan bir durumdur. Bazı pazarlarda fiyatlar büyük ölçüde değişebilir ve bu durum yüksek enflasyon oranlarına neden olabilir.

 

Sonuç

Enflasyonun ortaya çıkması, çoğu zaman fiyatlardaki değişimin, para politikasının, kamu harcamalarının, kredi sağlama ve değersizleşme/sanayileşme gibi faktörlerin etkisiyle gerçekleşir. Bununla birlikte, ekonomik göstergelerin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve denetlenmesi, enflasyonun yüksek düzeylerde kalmasını önlemek için ekonominin istikrarlı olmasını sağlamak için önemlidir.

Yorum yapın