Cahit Arf Hayat Hikayesi Başarı Öyküsü

Cahit Arf Hayatı Başarı Öyküsü

Cahit Arf önemli bir eğitim ve bilim insanıdır. 1910 yılında Selanik’te dünyaya gelen Cahit Arf ailesi ile birlikte İstanbul’a göç etmiştir. Çünkü o dönemde yaşanan balkan savaşları neticesinde birçok Türk aile evlerini terk etmeye başlamışlardı. Bunlardan biri de Cahit Arf ve ailesiydi. Eğitiminin bir kısmını İstanbul’da bir kısmını İzmir’de bir kısmını ise yurtdışında tamamlamıştır. Çünkü kendisi matematik alanında son derece başarılı bir insandı. Durumu fark eden ailesi ve öğretmenleri onunla yakından ilgilenmeye başlamışlardır. Bu sebeple eğitim için gerekli tüm şartlar sunulmuştur.  Eğitimini bittikten sonra Galatasaray lisesinde matematik derslerine girmeye başlamıştır.

Eğitim Hayatı

Cahit Arf başarılı bir insan olması sebebiyle yurtdışına gönderilecek öğrenciler arasına girmeyi başarmıştır. Galatasaray üniversitesinde matematik öğretmeni olan Cahit Arf daha sonra Galatasaray lisesinden ayrılarak İstanbul üniversitesinde doçent adayı olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra Almanya’ya giden Cahit Arf buranın önemli üniversitelerinden biri olan Göttingen üniversitesinde doktora çalışmalarında bulunmuş ve asıl ününü burada yaptığı başarılı çalışmalar ile duyurmaya başlamıştır. Yaptığı çalışmalar bu gün dünya matematik literatüründe önemli bir yer edinmiştir. Cahit Arf Türkiye’ye döndükten sonra çalışmalarını burada devam ettirmeye başlamıştır. Bu zaman zarfı içerisinde kendisi önce profesör olmuş ardından başarılı bilim insanı ordinaryüs profesör olmuştur. Kendini bilime adayan bilim insanı sürekli matematikle ilgilenmiş ve zor olan birçok çalışmayı tamamlamayı başarmıştır.

Yaptığı Başarılı Çalışmalar

Cahit Arf sürekli olarak sevdiği matematik ile ilgilenmiş ve bu dala önemli katkıları olmuştur. Kendisi önce Galatasaray lisesinde çalışmış ardından İstanbul üniversitesi fen edebiyat fakültesinde bazı çalışmalarda bulunmuş. İstanbul’un önemli liselerinden biri olan Robert kolejinde matematik derslerine girerek buradaki öğrencilere büyük katkısı olmuştur. Bilimsel çalışmalar için kurulan TÜBİTAK için çok büyük emekler harcayan bilim insanı daha sonra yetkili kişilerce bu kuruluşun başkanlığına getirilmiştir. TÜBİTAK’ın gelişmesine çok önem göstermiş ve bundan dolayı da TÜBİTAK Bilim Ödülünü almıştır. Ünlü matematikçi her zaman matematikle ilgilenmiş ve tüm zamanlarını matematiğin gelişmesine katkı sağlamayla geçirmiştir. Bu sebeple matematik ile ilgili çok önemli sözleri bulunur. Tüm bu emeklerinden dolayı kendisi daha sonra Matematik Derneğinin başkanlığına getirilmiştir.

Vefatı

Cahit Arf ülkemiz ve dünya için önemli bir bilim insanıydı. Tüm zamanlarını matematik ve bilime adayan başarılı insan matematiği ezberlemeyin çözmeye çalışın sözleriyle bilinir. 1997 yılında yaşadığı kalp problemleri nedeniyle İstanbul’da gözlerini kapamıştır.