Afet İnan Kimdir Başarı Hikayesi

Afet İnan

Asıl adı Ayşe Afet İnan (Uzmay) olan sosyolog ve tarihçidir. Atatürk’ün 8 manevi kızından biridir.  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde görev aldı. Güçlü bir ideolog olan Afet İnan;  Türk devrim tarihi kürsüsünü kurdu. 50 civarında kitabı bulunur.  29 Kasım 1908’de Selanik’te doğdu. 8 Haziran 1985’te Ankara’da hayatını kaybetti.

Ailesi ve Eğitim Hayatı

29 Kasım 1908 tarihinde Selanik’in Doyran kasabasında doğdu. Babası orman memur İsmail Hakkı Uzmay ve annesi de Doyran Müderrisi Emrullah Efendi’nin torunlarından biri olan Şehzane Hanım’dır. Aile Balkan savaşından sonra Eskişehir’e göç etti.  Annesini 1915’de verem’den kaybetti.  1920 yılında altı yıllık ilkokul diplomasını aldı. 1923de Elmalı’da öğretmen olma ehliyetini aldı. Elmalı Kız Okulu’na başöğretmen olarak göreve başladı. 1925 yılında Bursa Kız Muallim Mektebini bitirdi. Afet hanım 1925 yılında Atatürk ile tanıştı. Kısa sürede Atatürk’ün ilgisini çekti ve İsviçre Lozan’a Fransızca öğrenime gönderildi. 1927’de Fransız kız lisesini bitirdi. Orta öğrenim tarih öğretmenliği ehliyetini aldı. Ayrıca Instruction Civique adlı eseri çevirdi. Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabını oluşturdu. 1932 yılında Ankara Kız Lisesi öğretmenliği yaptı. Cenevre Üniversitesi mezunudur.

Türk Tarih Kurumu ve Afet İnan

Afet Hanım, 28 Nisan 1930 tarihinde çıkarılan Türk Ocakları yasası hakkında Aksaray Delegesi olarak atıldı. Türk ocaklarının hedefleri, işleyişini açıklayan bir nutuk okumuştur. Kendisi bu kongrede Türk tarih tezini dile getirdi. Bu delegede Türk tarih ve medeniyetini bilimsel olarak incelenmesi amacıyla bir heyet kurulmasını önerdi. Daha sonra Türk tarih Heyeti’nn 16 kişilik kurucu üyesinden biri olmuştur. 10 Nisan 1931’de Türk Ocakları kapatıldı. Ancak aynı kurucular Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti asıyla kuruldu. 3 Ekim 1935’te adı Türk Tarih Kurumu olarak değiştirildi. Afet İnan; 1935-1952 yıllarında ve 1957-58 yılları boyunca Türk Tarih Kurumu Başkanlığı yapmıştır.

Tarih Alanındaki Çalışmaları

Türk Tarihinin Ana Hatları adlı kitabın yazılmasında görev aldı. Piri Reis Haritasını tanıttı. Mimar Sinanîn Kafatası çalışmalarında yer aldı. 9 Ocak 1936 tarihinde Türk Tarih Kurumu başkanı sıfatıyla Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde ilk dersi verdi. Cenevre Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Bilimler Fakültesi’nde öğrenim görmeye başladı. Yakın Çağ ve Modern Tarih bölümünde yer alan Profesör Eugen Pittardîn öğrencisi oldu. “Türk Osmanlı devrinin ekonomik tarihi” adındaki tez çalışmasıyla Temmuz 1938’de lisans öğrenimini tamamladı. Temmuz 1939’da da Afet İnan doktora çalışması olan “Türk halkının ve Türk tarihinin antropolojik karakteri üzerine” başlıklı bir tez ile doktorasını tamamlayarak Sosyoloji Doktoru olmuştur. Bu çalışma için Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan 64 bin iskelet kalıntısı üzerinde inceleme yapmıştır.

Yurda döndükten sonra Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde 1942’de doçent oldu. 1950 yılında da profesör unvanı aldı. 1950 yılından sonra Hacettepe ve ege Üniversitelerinde Türk Devrimi üzerine dersler verdi. 1961-62 yılları arasında Birleşik Krallıkta çalışmalara katıldı. 1955-1979 tarihleri arasında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nda yer alarak Türk Tarih Kurumu’nu temsil etmiştir. Kendisi aynı zamanda Ankara üniversitesi Türk Cumhuriyeti ve Trük devrimi kürsüsünün başkanıdır. 1977 yılında emekli olmuştur.